1. 11b7 -- Industriproduktionen efter produktbenämning, 2015-2018

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1979105 Ändrad senast: 2019-07-05

    1. PRODCOM: 0610100000 [2018-] (t) Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral, 0610103010 [-2017] (t) Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från oljeskiffrar, bitumenhaltig sand etc.), 0610105010 [-2017] (t) Naturgaskondensat (våtgas, de delar av naturgasen som utvinns som vätskor (gasol, råbensin, gasolja) i separatorer, fältanordningar eller anläggningar för gasbearbetning), 0610200000 [2018-] (t) Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand, ..., 7420190010 [-2017] (kg) Andra fotografiska plåtar och filmer, exponerade och framkallade (4279)
    2. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
    3. Uppgifter: Värdet av den sålda industriproduktionen (1000 euro), Den sålda produktionens mängd, Totalproduktionens mängd, (3)