1. 11b7 -- Industriproduktionen efter produktbenämning, 2015-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1799567 Ändrad senast: 2018-11-01

  1. PRODCOM: 0610103010 (t) Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från oljeskiffrar, bitumenhaltig sand etc.), 0610105010 (t) Naturgaskondensat (våtgas, de delar av naturgasen som utvinns som vätskor (gasol, råbensin, gasolja) i separatorer, fältanordningar eller anläggningar för gasbearbetning), 0610200010 (t) Oljeskiffrar, bitumenhaltig sand osv. (sedimentära bergarter innehållande organisk materia eller bituminös eller annan petroleum med hög viskositet), 0620100010 (TJ) Naturgas (metanrik brännbar gas från naturliga fält), ..., 7420190010 (kg) Andra fotografiska plåtar och filmer, exponerade och framkallade (4186)
  2. År: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. Uppgifter: Värdet av den sålda industriproduktionen (1000 euro), Den sålda produktionens mängd, (2)


 2. 001 -- Industriproduktionen efter produktbenämning år 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1582796 Ändrad senast: 2018-11-01

  1. PRODCOM-kod eller produktionsposition: 0610103010 Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från oljeskiffrar, bitumenhaltig sand etc.) (t / ), 0610105010 Naturgaskondensat (våtgas, de delar av naturgasen som utvinns som vätskor (gasol, råbensin, gasolja) i separatorer, fältanordningar eller anläggningar för gasbearbetning) (t / ), 0610200010 Oljeskiffrar, bitumenhaltig sand osv. (sedimentära bergarter innehållande organisk materia eller bituminös eller annan petroleum med hög viskositet) (t / ), 0620100010 Naturgas (metanrik brännbar gas från naturliga fält) (TJ / t), ..., 7420190010 Andra fotografiska plåtar och filmer, exponerade och framkallade (kg / ) (3972)
  2. Information: Värdet av den sålda industriproduktionen (1000 euro), Den sålda produktionens mängd i den 1. måttenheten, Den sålda produktionens mängd i den 2. måttenheten, Totalproduktionens mängd i den 1. måttenheten, Totalproduktionens mängd i den 2. måttenheten (5)