1. 112g -- Omsättningsindex för byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2020M03*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 200927 Ändrad senast: 2020-05-15

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2020M03* (303)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112h -- Omsättningsindex för byggverksamhet på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2020Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54291 Ändrad senast: 2020-05-15

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q1 (101)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112i -- Omsättningsindex för byggverksamhet på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2019H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33314 Ändrad senast: 2020-05-15

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2019H2 (50)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112j -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 1995-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22525 Ändrad senast: 2020-05-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)