1. 112g -- Omsättningsindex för byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2018M07

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 154284 Ändrad senast: 2018-10-12

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2018M07 (283)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (8)


 2. 112h -- Omsättningsindex för byggverksamhet på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2018Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51239 Ändrad senast: 2018-10-12

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2018Q2 (94)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112i -- Omsättningsindex för byggverksamhet på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2018H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31976 Ändrad senast: 2018-10-12

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2018H1 (47)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112j -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21645 Ändrad senast: 2018-10-12

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)