12fz -- Volymindex för nybyggnad (2015=100), 2000M01-2020M09
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 249 Valda

Sök

Användingssyfte

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-11-24
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Volymindex (2015=100):
indextal
Årsförändring (%):
%
Volymindex (2015=100), trend:
indextal
Kommande uppdatering
2020-12-22
Skapad datum
2020-03-24
Källa
Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen
Matris
004_12fz_2020m09
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
. uppgift saknas
Användingssyfte
Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 2018. Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.