12fy -- Byggnads- och bostadsproduktion, 1995M01-2020M09
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 309 Valda

Sök

Användingssyfte

Totalt 24 Valda

Sök

Byggnadsetap Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-11-24
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Volym (m3):
m3
Våningsyta (m2):
m2
Bostäder (st):
kpl
Bygglov (st):
kpl
Volym (m3), glidande årssumma:
m3
Våningsyta (m2), glidande årssumma:
m2
Bostäder (st), glidande årssumma:
kpl
Bygglov (st), glidande årssumma:
kpl
Kommande uppdatering
2020-12-22
Skapad datum
2020-03-24
Källa
Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen
Matris
003_12fy_2020m09
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
. uppgift saknas
Användingssyfte
Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 2018. Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.
Uppgifter
Bygglov (st)
Bygglov är, beroende på byggprojektets storlek, ett tillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och som beviljats av kommunens byggnadstillsynsmyndighet eller miljötillsynsnämnd. När det gäller projekt som kräver bygglov görs en byggprojektanmälan vars uppgiftsinnehåll utgör grunden till statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Projekt som kräver bygglov är t.ex. byggande av en ny byggnad, tillbyggnad, reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med byggande av en byggnad, utvidgande av byggnad eller ökande av utrymme som räknas till byggnadens våningsyta, väsentlig förändring av byggnadens användningsändamål eller del av byggnaden.