118r -- Byggnads- och bostadsproduktion, 1995M01-2019M08
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 296 Valda

Sök

Byggnadsklassificering 1994 Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

Byggnadsetap Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-10-22
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Volym (m3):
m3
Våningsyta (m2):
m2
Bostäder (st):
kpl
Bygglov (st):
kpl
Kommande uppdatering
2019-11-26
Skapad datum
2018-09-25
Källa
Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen
Matris
002_118r_2019m08
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Byggnadsklassificering 1994
Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 1994. Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.
Uppgifter
Bygglov (st)
Bygglov är, beroende på byggprojektets storlek, ett tillstånd i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och som beviljats av kommunens byggnadstillsynsmyndighet eller miljötillsynsnämnd. När det gäller projekt som kräver bygglov görs en byggprojektanmälan vars uppgiftsinnehåll utgör grunden till statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Projekt som kräver bygglov är t.ex. byggande av en ny byggnad, tillbyggnad, reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med byggande av en byggnad, utvidgande av byggnad eller ökande av utrymme som räknas till byggnadens våningsyta, väsentlig förändring av byggnadens användningsändamål eller del av byggnaden.