1. 001 -- Byggnads- och bostadsproduktion

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 310675 Ändrad senast: 2018-08-28

  1. Period: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2018M06 (282)
  2. Användingssyfte: SSS Alla byggnader, AA Bostadsbyggnader, 01 Fristående småhus, 02 Rad- och kedjehus, ..., NN Övriga byggnader (21)
  3. Information: Volym (m3), Våningsyta (m2), Bostäder (st), (3)
  4. Byggnadsetap: Beviljade bygglov, Påbörjade nybyggnader, Färdigställda byggnader, (3)


 2. 002 -- Volymindex för nybyggnad 2010=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54739 Ändrad senast: 2018-08-28

  1. Period: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2018M06 (282)
  2. Användingssyfte: SSS Alla byggnader, AA Bostadsbyggnader, SSA Övriga byggnader utom bostadsbyggnader, BB Fritidsbostadshus, ..., NN Övriga byggnader (9)
  3. Information: Volymindex (2010=100), Årsförändring (%), (2)