1. 118r -- Byggnads- och bostadsproduktion, 1995M01-2019M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 403437 Ändrad senast: 2019-12-20

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2019M10 (298)
  2. Byggnadsklassificering 1994: SSS Alla byggnader, AA Bostadsbyggnader, 01 Fristående småhus, 02 Rad- och kedjehus, ..., NN Övriga byggnader (21)
  3. Byggnadsetap: Beviljade bygglov, Påbörjade nybyggnader, Färdigställda byggnader, (3)
  4. Uppgifter: Volym (m3), Våningsyta (m2), Bostäder (st), Bygglov (st), (4)


 2. 118t -- Volymindex för nybyggnad (2010=100), 1995M01-2019M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60366 Ändrad senast: 2019-12-20

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2019M10 (298)
  2. Byggnadsklassificering 1994: SSS Alla byggnader, AA Bostadsbyggnader, SSA Övriga byggnader utom bostadsbyggnader, BB Fritidsbostadshus, ..., NN Övriga byggnader (9)
  3. Uppgifter: Volymindex (2010=100), Årsförändring (%), (2)