11g3 -- Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagens placeringsverksamhet, 2012-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Uppgiftslämnarnivå Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-10-31
Kontakt

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen:
tusen euro
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt:
tusen euro
Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern:
tusen euro
Utdelningsintäkter av placeringar i företag inom samma koncern:
tusen euro
Ränteintäkter av placeringar i företag inom samma koncern:
tusen euro
Övriga intäkter av placeringar i företag inom samma koncern:
tusen euro
Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag:
tusen euro
Andel av vinst (förlust) i intresseföretag:
tusen euro
Utdelningsintäkter av placeringar i ägarintresseföretag:
tusen euro
Ränteintäkter av placeringar i ägarintresseföretag:
tusen euro
Övriga intäkter av placeringar i ägarintresseföretag:
tusen euro
Intäkter av fastighetsplaceringar:
tusen euro
Utdelningsintäkter av fastighetsplaceringar:
tusen euro
Ränteintäkter av fastighetsplaceringar:
tusen euro
Övriga intäkter av fastighetsplaceringar:
tusen euro
Intäkter av övriga placeringar:
tusen euro
Utdelningsintäkter av övriga placeringar:
tusen euro
Ränteintäkter av övriga placeringar:
tusen euro
Övriga intäkter av övriga placeringar:
tusen euro
Återförda nedskrivningar:
tusen euro
Försäljningsvinster:
tusen euro
Kostnader för placeringsverksamheten totalt:
tusen euro
Kostnader för fastighetsplaceringar:
tusen euro
Kostnader för övriga placeringar:
tusen euro
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital:
tusen euro
Nedskrivningar:
tusen euro
Fastighetsavskrivningar enligt plan:
tusen euro
Försäljningsförluste:
tusen euro
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar:
tusen euro
Kommande uppdatering
2019-10-31
Skapad datum
2018-10-31
Källa
Försäkringsverksamhet, Statistikcentralen
Matris
005_11g3_2017
Fotnoter