11fz -- Arbetspensionsbolagens resultaträkningar, 2012-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-10-31
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Premieinkomst:
tusen euro
Statens andel, premierinkomst:
tusen euro
Folkpensionsanstaltens andel:
tusen euro
Intäkter av placeringsverksamheten:
tusen euro
Andelen av nettointäkter från placeringar:
tusen euro
Orealiserade värdeökningar i placeringsverksamheten:
tusen euro
Övriga försäkringstekniska intäkter:
tusen euro
Ersättningskostnader, egen andel:
tusen euro
Utbetalda ersättningar:
tusen euro
Statens andel, utbetalda ersättningar:
tusen euro
Förändring i ersättningsansvaret:
tusen euro
Föränrding i premieansvaret:
tusen euro
Förändring i ansvarsskuld (SPK):
tusen euro
Förändring i premieansvaret (Mela):
tusen euro
Förändring i ersättningsansvaret (Mela):
tusen euro
Driftskostnader:
tusen euro
Kostnader för placeringsverksamheten:
tusen euro
Orealiserade värdeminskningar i placeringsverksamheten:
tusen euro
Övriga försäkringstekniska kostnader:
tusen euro
Försäkringstekniskt resultat/bidrag:
tusen euro
Övriga intäkter:
tusen euro
Övriga kostnader:
tusen euro
Inkomstskatter för den egentliga verksamheten:
tusen euro
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter:
tusen euro
Bokslutsdispositioner totalt:
tusen euro
Förändring i avskrivningsdifferensen:
tusen euro
Förändring i skattemässiga reserver:
tusen euro
Inkomstskatter totalt:
tusen euro
Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder:
tusen euro
Latent skatt:
tusen euro
Övriga direkta skatter:
tusen euro
Räkenskapsperiodens vinst(förlust):
tusen euro
Kommande uppdatering
2020-10-31
Skapad datum
2018-10-31
Källa
Försäkringsverksamhet, Statistikcentralen
Matris
002_11fz_2018
Fotnoter