11dk -- Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagens balansräkningar, 2012-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 61 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

Uppgiftslämnarnivå

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-10-31
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
AKTIVA:
tusen euro
Immateriella tillgångar totalt:
tusen euro
Utvecklingsutgifter:
tusen euro
Immateriella rättigheter:
tusen euro
Goodwill:
tusen euro
Koncerngoodwill:
tusen euro
Övriga utgifter med lång verkningstid:
tusen euro
Förskottsbetalningar:
tusen euro
Placeringar totalt:
tusen euro
Fastighetsplaceringar totalt:
tusen euro
Placeringar i företag inom samma koncern och ägarintresseföretag totalt:
tusen euro
Övriga placeringar totalt:
tusen euro
Aktier och andelar:
tusen euro
Finansmarknadsinstrument:
tusen euro
Andelar i kollektiva placeringar:
tusen euro
Fordringar, inteckningslån:
tusen euro
Övriga lånefordringar:
tusen euro
Banktillgodohavanden:
tusen euro
Övriga placeringar:
tusen euro
Depåfordringar inom återförsäkringar:
tusen euro
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar:
tusen euro
Fordringar totalt:
tusen euro
Fodringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet:
tusen euro
Fodringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet, på försäkringstagare:
tusen euro
Fodringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet, på försäkringsförmedlare:
tusen euro
Fordringar som uppstått vid återförsäkringsverksamhet:
tusen euro
Övriga fordringar:
tusen euro
Obetalda aktier från andelar, garantikapital eller grundfond:
tusen euro
Latenta skattefordringar:
tusen euro
Övriga tillgångar totalt:
tusen euro
Materiella tillgångar totalt:
tusen euro
Kassa och bank:
tusen euro
Övriga tillgångar:
tusen euro
Aktiva resultatregleringar totalt:
tusen euro
Räntor och hyror, aktiva resultatregleringar:
tusen euro
Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar, aktiva resultatregleringar:
tusen euro
Övriga aktiva resultatregleringar:
tusen euro
PASSIVA:
tusen euro
Eget kapital/grundkapital totalt:
tusen euro
Aktiekapital/grundfond:
tusen euro
Garantikapital:
tusen euro
Överkursfond:
tusen euro
Uppskrivningsfond:
tusen euro
Reservfond:
tusen euro
Fond för verkligt värde:
tusen euro
Övriga fonder:
tusen euro
Vinst(förlust) från tidigare räkenskapsperioder:
tusen euro
Räkenskapsperiodens vinst(förlust):
tusen euro
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt:
tusen euro
Avskrivningsdifferens:
tusen euro
Reserver:
tusen euro
Kapitallån, totalt:
tusen euro
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel:
tusen euro
Premieansvar, egen andel:
tusen euro
Ersättningsansvar, egen andel:
tusen euro
Utjämningspost:
tusen euro
Ansvarsskuld för fondförsäkringar:
tusen euro
Avsättningar totalt:
tusen euro
Depåskulder inom återförsäkring:
tusen euro
Passiva resultatregleringar:
tusen euro
Skulder totalt:
tusen euro
Kommande uppdatering
2020-10-31
Skapad datum
2018-10-31
Källa
Försäkringsverksamhet, Statistikcentralen
Matris
002_11dk_2018
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas
Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagens balansräkningar