1. 11dk -- Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagens balansräkningar, 2012-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84807 Ändrad senast: 2018-10-31

  1. Uppgifter: AKTIVA, Immateriella tillgångar totalt, Utvecklingsutgifter, Immateriella rättigheter, ..., Skulder totalt (61)
  2. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Uppgiftslämnarnivå: Arbetspensionsförsäkringsbolag, Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer, Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer, (3)


 2. 11fz -- Arbetspensionsbolagens resultaträkningar, 2012-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42936 Ändrad senast: 2018-10-31

  1. Uppgifter: Premieinkomst, Statens andel, premierinkomst, Folkpensionsanstaltens andel, Intäkter av placeringsverksamheten, ..., Räkenskapsperiodens vinst(förlust) (32)
  2. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)


 3. 11g2 -- Skadeförsäkringsbolagens resultaträkningar, 2012-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49599 Ändrad senast: 2018-10-31

  1. Uppgifter: Premieintäkter, egen andel, Premieinkomst, egen andel, Premieinkomst, Återförsäkringens andel av premieinkomsten, ..., Räkenskapsperiodens vinst(förlust) (36)
  2. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)


 4. 11g1 -- Livförsäkringsbolagens resultaträkningar, 2012-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49513 Ändrad senast: 2018-10-31

  1. Uppgifter: Premieinkomst, egen andel, Premieinkomst, Återförsäkringens andel av premieinkomsten, Intäkter av placeringsverksamheten, ..., Räkenskapsperiodens vinst(förlust) (35)
  2. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)


 5. 11g3 -- Arbetspensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagens placeringsverksamhet, 2012-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47406 Ändrad senast: 2018-10-31

  1. Uppgifter: Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen, Intäkter av placeringsverksamhet, totalt, Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern, Utdelningsintäkter av placeringar i företag inom samma koncern, ..., Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar (29)
  2. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  3. Uppgiftslämnarnivå: Arbetspensionsförsäkringsbolag, Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer, Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer, (3)