1. 111y -- Omsättning inom servicebranschen på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2019M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1178366 Ändrad senast: 2019-10-15

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2019M08* (296)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 111z -- Omsättning inom servicebranschen på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 259152 Ändrad senast: 2019-10-15

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2019Q2 (98)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112a -- Omsättning inom servicebranschen på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2019H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 137729 Ändrad senast: 2019-10-15

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2019H1 (49)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112b -- Omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74876 Ändrad senast: 2019-10-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  2. Näringsgren: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt, H Transport och magasinering, I Hotell- och restaurangverksamhet, J Informations- och kommunikationsverksamhet, ..., 96 Andra konsumenttjänster (34)
  3. Variable: Omsättning, Volym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)