1. 11zl -- Omsättningen av tjänsteposter efter näringsren, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39792 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Näringsgren och CPA: 582_62_631 Datatekniska tjänster, Utgivningstjänster avseende dataspel, Systemprogramvara på fysiskt medium, Nedladdningsbar programvara, ..., Andra produkter och tjänster, Tol 78 (103)
  3. Uppgifter: Omsättning, Tjänstens andel i närnigsgren, (2)


 2. 11zn -- Fördelningen av omsättningen av företagstjänster näringsgrenvis efter kundens hemort och sektorclass, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18365 Ändrad senast: 2019-10-03

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Näringsgren: 582, 62, 631 Datatekniska tjänster, 691 Juridisk verksamhet, 692 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning, 702 Konsulttjänster till företag, ..., 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (9)
  3. Uppgifter: Finska kunders andel av omsättningen (%), Omsättning från kunder inon EU-området, relativ andel (%), Omsättning från kunder utanför EU-området, relativ andel (%), Omsättning från offentliga sektorn, relativ andel (%), Omsättning från privata sektorn, relativ andel (%) (5)