1. 001 -- Omsättningen av tjänsteposter efter näringsren 2009-2016, 1000 euro

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37500 Ändrad senast: 2017-10-03

  1. Näringsgren och CPA: 582_62_631 Datatekniska tjänster, Utgivningstjänster avseende dataspel, Systemprogramvara på fysiskt medium, Nedladdningsbar programvara, ..., Andra produkter och tjänster, Tol 78 (103)
  2. Uppgifter: Omsättning, Tjänstens andel i närnigsgren, (2)
  3. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)


 2. 002 -- Fördelningen av omsättningen av företagstjänster näringsgrenvis efter kundens hemort och sektorclass 2009-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12903 Ändrad senast: 2017-10-03

  1. Näringsgren: 582_62_631 Datatekniska tjänster, 691 Juridisk verksamhet, 692 Accounting, bookkeeping and auditing activities, 702 Konsulttjänster till företag, ..., 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (9)
  2. Uppgifter: Omsättning från offentliga sektorn, relativ andel -%, Omsättning från privata sektorn, relativ andel -%, Finska kunders andel av omsättningen -%, Omsättning från kunder inon EU-området, relativ andel, -%, Omsättning från kunder utanför EU-området, relativ andel -% (5)
  3. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2016 (8)