1. 114r -- Antalet månadsavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen (AML 2010) år 2018, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117437 Ändrad senast: 2019-10-30

  1. År: 2018, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, ..., X Okänd (571)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9.decil / 1. decil (6)


 2. 124q -- Lönerna för månadsavlönade inom dne privata sektorn enligt åldersgrupp och yrkesklassificeringen (AML 2010) år 2018, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50367 Ändrad senast: 2019-06-26

  1. År: 2018, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Totalt, - 19, 20 - 29, 30 - 39, ..., Okänd (8)
  4. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, ..., X Okänd (50)
  5. Uppgifter: Antal, Lön för ordinarie arbetstid medellön, Lön för ordinarie arbetstid 1. desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. desil / 1. desil (6)


 3. 124r -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsklassificeringen (examenkoder) år 2018, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 105704 Ändrad senast: 2019-07-12

  1. År: 2018, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildning: SSS Totalt, 3011 Studentexamen, 3099 Annan allmänbildande utbildning på mellannivå, 3111 Lärarutbildning på mellannivå, ..., 9999 Annan utbildning, utbildningsnivån okänd (464)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9.decil / 1. decil (6)


 4. 124s -- Lönerna för månadsavlönade inom den privata sektorn enligt utbildningsnivå, åldersgrupp och kön år 2018, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19037 Ändrad senast: 2019-06-26

  1. År: 2018, (1)
  2. Nationell Utbildningsnivå: Totalt, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, ..., Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (8)
  3. Åldersgrupp: Totalt, - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., Okänd (12)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal, Lön för ordinarie arbetstid medellön, Lön för ordinarie arbetstid 1. desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., 9. desil / 1. desil (6)