1. 11le -- Arbetskraftskostnadsindex (2012=100) inom näringsgrenar, 2007Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43312 Ändrad senast: 2019-03-08

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2018Q4 (48)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S Privatsektron, B-E Hela industrin, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., D-S Kommuner (15)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2012=100), Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, Arbetskraftskostnadsindex (2012=100), Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2012=100), Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2012=100) exkl. engångsposter, (4)


 2. 11lf -- Resultatpremiernas andel av lönesumman inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008), 2007Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11507 Ändrad senast: 2019-03-08

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2018Q4 (48)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, B-E Hela industrin, F Byggverksamhet, G-N Servicenäringar, O-S Välfärdstjänster (5)
  3. Uppgifter: Resultatpremiernas andel av lönesumman, %, (1)


 3. 11lh -- Andra engångslöneposters andel av lönesumman inom den privata sektorn, 2007Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10092 Ändrad senast: 2019-03-08

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2018Q4 (48)
  2. Uppgifter: Andra engångslöneposters andel av lönesumman inom den privata sektorn, %, (1)