1. 123m -- Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) inom näringsgrenar, 2007Q1-2019Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43539 Ändrad senast: 2019-06-07

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2019Q1 (49)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S Privatsektron, B-E Hela industrin, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., D-S Kommuner (15)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2016=100), Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, Arbetskraftskostnadsindex (2016=100), Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2016=100), Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex (2016=100) exkl. engångsposter, (4)


 2. 123n -- Resultatpremiernas andel av lönesumman inom den privata sektorn efter näringsgren (TOL 2008), 2007Q1-2019Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13333 Ändrad senast: 2019-06-07

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2019Q1 (49)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, B-E Hela industrin, F Byggverksamhet, G-N Servicenäringar, O-S Välfärdstjänster (5)
  3. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) inom den privata sektorn, resultatpremiernas andel av lönesumman, %, (1)


 3. 123q -- Andra engångslöneposters andel av lönesumman inom den privata sektorn, 2007Q1-2019Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10587 Ändrad senast: 2019-06-07

  1. Kvartal: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2019Q1 (49)
  2. Uppgifter: Arbetskraftskostnadsindex (2016=100) inom den privata sektorn, andra engångslöneposters andel av lönesumman, (1)