1. 001 -- Arbetskraftskostnadsindex 2012=100 inom näringsgrenar (TOL 2008).

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21229 Ändrad senast: 2018-12-07

  1. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, Privatsektron, B-E Industri, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., D-S Kommuner (15)
  2. År: 2007, 2008, 2009*, 2010*, ..., 2018* (12)
  3. Kvartal: 1.-4.Hela året, 1.kvart, 2.kvart, 3.kvart, 4.kvart (5)


 2. 002 -- Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, Arbetskraftskostnadsindex 2012=100 inom näringsgrenar (TOL 2008).

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21529 Ändrad senast: 2018-12-07

  1. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, Privatsektorn, B-E Industri, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., D-S Kommuner (15)
  2. År: 2007, 2008, 2009*, 2010*, ..., 2018* (12)
  3. Kvartal: 1.-4. Hela året, 1. kvart, 2. kvart, 3. kvart, 4. kvart (5)


 3. 003 -- Arbetskraftskostnadsindex 2012 = 100 inom den privata sektorn, resultatpremiernas andel av lönesumman efter näringsgren (TOL 2008), %

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10841 Ändrad senast: 2018-12-07

  1. Näringsgren: Industri (B..E), Byggverksamhet (F), Företagstjänster (G..N), Konsumentservice (O..S), (4)
  2. År: 2007, 2008, 2009*, 2010*, ..., 2018* (12)
  3. Kvartal: 1.-4. Hela året, 1. kvart, 2. kvart, 3. kvart, 4. kvart (5)


 4. 004 -- Arbetskraftskostnadsindex 2012=100 inom den privata sektorn, resultatpremiernas och andra engångslöneposters andel av lönesumman, %.

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8782 Ändrad senast: 2018-12-07

  1. Kostnadspost: Resultatpremie, Annan tillfällig lön eller lön av engångsnatur, (2)
  2. År: 2007, 2008, 2009*, 2010*, ..., 2018* (12)
  3. Kvartal: 1.-4. Hela året, 1. kvart, 2. kvart, 3. kvart, 4. kvart (5)


 5. 005 -- Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex 2012 = 100 inom den privata sektorn inom industri (TOL 2008).

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20870 Ändrad senast: 2018-12-07

  1. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, Privatsektorn, B-E Industri, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., J-R Statsektorn (14)
  2. År: 2007, 2008, 2009*, 2010*, ..., 2018* (12)
  3. Kvartal: 1.-4. Hela året, 1. kvart, 2. kvart, 3. kvart, 4. kvart (5)


 6. 006 -- Säsongränsade arbetskraftskostnadsindex 2012 = 100 exkl. engångsposter inom den privata sektorn inom industri (TOL 2008).

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21057 Ändrad senast: 2018-12-07

  1. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, Privatsektorn, B-E Industri, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., J-R Statsektorn (14)
  2. År: 2007, 2008, 2009*, 2010*, ..., 2018* (12)
  3. Kvartal: 1.-4. Hela året, 1. kvart, 2. kvart, 3. kvart, 4. kvart (5)