1. 11z4 -- Månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt näringsgren (TOL2008), 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 187613 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. År: 2017, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (349)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 2. 11z5 -- Totaltimlönerna för löntagare enligt näringsgren (TOL2008), 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202540 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. År: 2017, (1)
  2. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., Okänd (350)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 3. 11z6 -- Månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt landskap och arbetsgivarsektor, 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23709 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. År: 2017, (1)
  2. Landskapp: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 4. 128p -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 108001 Ändrad senast: 2019-09-06

  1. År: 2018, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 5. 128q -- Antal och månadslöner för heltidsanställda löntagare enligt utbildningsnivå, ålder och arbetsgivarsektor, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30111 Ändrad senast: 2019-09-06

  1. År: 2018, (1)
  2. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 2 Högre grundnivå, 3 Andra stadiet, 4 Specialyrkesutbildningsnivå, ..., 8 Forskarutbildningsnivå (8)
  4. Åldersgrupp: Sammanlagt, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 75-79 (14)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/mån, Totallön decil 1, e/mån, Median för totallön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 6. 128r -- Totaltimlönerna (avlönad timme) för löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och heltidsanställning, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 132825 Ändrad senast: 2019-09-06

  1. År: 2018, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Deltids: Totalt, Heltidsanställd, Deltidsanställd, Obekant, (4)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)


 7. 128s -- Totaltimlönerna (avlönad timme) för löntagare enligt yrkesklassificering (AML 2010), arbetsgivarsektor och kön, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114728 Ändrad senast: 2019-09-06

  1. År: 2018, (1)
  2. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 0 Militärer, 01 Officerare, 011 Officerare, ..., X Okänd (179)
  3. Sector: Totalt, Privata sektorn, Kommuner, Staten, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Löntagare totalt, Genomsnittlig totallön, e/tim, Totallön decil 1, e/tim, Median för totallön, e/tim, ..., Variationskoefficient för totallön, % (6)