1. 11aj -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 209276 Ändrad senast: 2019-05-02

  1. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 111 Högre tjänstemän och organisationschefer, ..., 9629 Övrig personal utan annan klassificering (427)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2018, (1)
  4. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig grundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 2. 11am -- Månadslöner inom kommunsektorn; löner efter utbildningsklassificering, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 251955 Ändrad senast: 2019-05-02

  1. Utbildningsnivå: Totalt, Högre grundnivå, Andra stadiet, Specialyrkesutbildningsnivå, ..., Forskarutbildningsnivå (8)
  2. Utbildningsområde: SSS Totalt, 0011 Allmänbildande utbildning, 0110 De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, 0111 Pedagogik, ..., X Okända (101)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2018, (1)
  5. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig grundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 3. 11an -- Månadsöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 130485 Ändrad senast: 2019-05-02

  1. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter, ..., 93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet (222)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2018, (1)
  4. Uppgifter: Månadsavlönade totalt, Antalet heltidsanställda, Antalet deltidsanställda, Genomsnittlig grundlön, e/mån, ..., Variationskoefficient för totallön, % (14)


 4. 11aq -- Antalet timavlönade inom kommunsektorn; löner efter näringsgren, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32685 Ändrad senast: 2019-05-02

  1. Näringsgrensindelningen 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 02 Skogsbruk, 021 Skogshushållning och skogsskötsel, ..., 93190 Annan sportverksamhet (102)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2018, (1)
  4. Uppgifter: Timavlönade totalt, Genomsnittlig timlön för ordinarie arbetstid, e/timme, Genomsnittlig totaltimlön, e/timme, (3)