1. 122i -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53121 Ändrad senast: 2019-10-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1995=100, Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst 2015=100 (7)


 2. 122j -- Förtjänstnivåindex 1964=100, 1964-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8647 Ändrad senast: 2019-10-15

  1. År: 1964, 1965, 1966, 1967, ..., 2018 (55)
  2. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1964=100, (1)


 3. 122k -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8814 Ändrad senast: 2019-10-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Privata och Övriga, (4)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Medellön, (1)


 4. 122l -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73735 Ändrad senast: 2019-10-15

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  3. Näringsgrensindelningen 2008: Jordbruk och skuksbruk, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning, 13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri, ..., 9491 Religiösa samfundt (44)
  4. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 2005=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Index för ordinarie förtjänst 2010=100, ..., Index för ordinarie förtjänst 2015=100 (6)


 5. 122m -- Index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp enligt arbetsgivarsektor, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16032 Ändrad senast: 2019-08-28

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Staten, Kommuner, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., 9 Övriga arbetstagare (10)
  4. Uppgifter: Index för ordinarie förtjänst 2010=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, Index för ordinarie förtjänst 2015=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, (2)