1. 003 -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14196 Ändrad senast: 2019-02-06

  1. Information: Medelinkomst, (1)
  2. Sektorn: Alla Löntagare, Privata och Övriga, Kommuner, Staten, (4)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018* (19)
  5. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, Årsgenomsnitt (5)