1. 11hm -- Slutbehandlade ansökningar om företagssanering enligt tingsrätt, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25797 Ändrad senast: 2019-07-01

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Tingsrätt: Totalt, Esbo, Helsingfors, Norra Karelens, ..., Ålands (16)
  3. Uppgifter: Slutbehandlade ansökningar totalt, Änsökan inte upptagen, Ansökan helt eller delvis godkänt, Förkastad, orsak konkurs, ..., Betalnings program fastställt (13)


 2. 11hn -- Antal fastställt företagssaneringsprogram efter behandlingstid, medel och skulder och tingsrätt, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26142 Ändrad senast: 2019-07-01

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Tingsrätt: Totalt, Esbo, Helsingfors, Norra Karelens, ..., Österbottens (15)
  3. Uppgifter: Betalnings program fastställt, totalt, Behandlingstid under 6 mån., Behandlingstid 6-7 mån., Behandlingstid 8-9 mån., ..., Bestämd att betalas, 1000 euro (13)


 3. 11hk -- Företagssaneringar efter område (TOL 2008), 2003-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30209 Ändrad senast: 2019-10-16

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
  2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B-E Hela industrin, F Byggverksamhet, ..., Näringsgrenen okänd (9)
  3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  4. Uppgifter: Anhängiggjorda företagssaneringar, antal företag, Anhängiggjorda företagssaneringar, antal anställda, (2)