1. 11hl -- Företagssaneringar efter område (TOL 2008), 2003Q1-2019Q3

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91345 Ändrad senast: 2019-10-16

    1. Kvartal: 2003Q1, 2003Q2, 2003Q3, 2003Q4, ..., 2019Q3 (67)
    2. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B-E Hela industrin, F Byggverksamhet, ..., Näringsgrenen okänd (9)
    3. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
    4. Uppgifter: Anhängiggjorda företagssaneringar, antal företag, Anhängiggjorda företagssaneringar, antal anställda, (2)