1. 11hv -- Slutbehandlade privatpersonens skuldsaneringsärenden efter tingsrätt, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63168 Ändrad senast: 2019-07-01

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Tingsrätt: Totalt, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Kemi-Torneå (28)
  3. Ärendets art: Ansökan om skuldsanering, Ändring av betalningsprogrammet, Skuldsaneringar som förfallit, Fastställande av tillägsprestation, ..., Ärenden sammanlagt (6)
  4. Uppgifter: Slutbehandlade ansökningar totalt, Änsökan inte upptagen, Ansökan helt eller delvis godkänd, Förkastad, orsak inga förutsättningar, ..., Betalnings program fastställt (11)


 2. 11hw -- Privatpersonens skuldsaneringar med en fastställt betalnings program efter duration och tingsrätt, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29578 Ändrad senast: 2019-07-01

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Tingsrätt: Totalt, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Kemi-Torneå (28)
  3. Uppgifter: Skuldsaneringar med fastställt betalnings program, Behandlingstid, mån., Duration av betalnings program; 0-2 år, Duration av betalnings program; 3 år, ..., Medianskuld, 1000 euro (11)


 3. 11ht -- Ansökningar om skuldsanering efter område, 1993-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19907 Ändrad senast: 2019-10-16

  1. År: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Oklar, (4)
  4. Uppgifter: Ansökningar om skuldsanering, antal, (1)


 4. 11hu -- Personer som ansökat skuldsanering, 2008-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 80564 Ändrad senast: 2019-01-16

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. Ålder: Totalt, -24, 25-34, 35-44, ..., 75+ (8)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatt, Arbetslös, Pensionär, ..., Ospecificerad (8)
  5. Familjeställning: Totalt, Gifta, Samboende, Ensamförsörjare, ..., Okänd (6)
  6. Uppgifter: Antalet gäldenärer, (1)