1. 11hs -- Ansökningar om skuldsanering efter område, 1993Q1-2019Q3

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57519 Ändrad senast: 2019-10-16

    1. Kvartal: 1993Q1, 1993Q2, 1993Q3, 1993Q4, ..., 2019Q3 (107)
    2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
    3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Oklar, (4)
    4. Uppgifter: Ansökningar om skuldsanering, antal, (1)