1. 11hr -- Ansökningar om skuldsanering efter område, 1993M01-2018M12

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 148695 Ändrad senast: 2019-01-16

    1. Månad: 1993M01, 1993M02, 1993M03, 1993M04, ..., 2018M12 (312)
    2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
    3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Oklar, (4)
    4. Uppgifter: Ansökningar om skuldsanering, antal, (1)