1. 11cn -- Brottsoffer efter ålder och landskapet, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3148365 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Brott: TOTALT, VÅLDTÄKTSBROTT TOTALT, Våldtäkt 20:1§1-2, Försök till våldtäkt 20:1§4, ..., Olaga tvång 25:8§ (61)
  4. Åldersgrup: Totalt, - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., Okänd (19)
  5. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  6. Uppgifter: Antal, (1)


 2. 11ch -- Familjevåld och våld i närä relationer som anmälts som brott, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3036373 Ändrad senast: 2019-06-06

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, (3)
  3. Boendeform: Bostadshushåll totalt, Samma bostadshushåll, Annat bostadshushåll, (3)
  4. Förhållande mellan offer och misstänkt: Totalt, Offrets förälder misstänkt, ...Offrets biologisk far eller adoptivfar misstänkt, ...Offrets biologisk mor eller adoptivmor misstänkt, ..., Offret och den misstänkta har ett gemensamt barn (15)
  5. Offrets ålder: Totalt, - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., Okänd (13)
  6. Misstänktas kön: Misstänkta totalt, Misstänkta män, Misstänkta kvinnor, (3)
  7. Brott: TOTALT, Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2, Sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn 20:6-7, Övriga sexualbrott 20:4-5,5a, 8-9, ..., Andra brott 17:22§, 21:6§, 21:8-9§, 25:3-3a§1, 25:4§1-2, 25:8§ (14)
  8. Uppgifter: Antal, (1)


 3. 11cj -- Misstänkta för utredda brott efter åldersgrupp och kommun, 2006-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 158283857 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (314)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Åldersgrupp: Totalt, - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 4. 11cm -- Persons misstänkta för utdedda brott efter årets grövsta brott och kommun, 2006-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 157737106 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (314)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Åldersgrupp: Totalt, - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, (1)


 5. 11cq -- Misstänkta för brott efter rusmedel, 2006-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55954109 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (314)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  5. Rusmedel: Totalt, Inget rusmedel, Alkohol, Andra rusmedel, ..., Okänd (6)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 6. 11cp -- Misstänkta för brott efter utbildingsnivå, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2998073 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Åldersgrupp: Totalt, - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  4. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  5. Utbildingsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå, Lägre högskolenivå, ..., Okänd (7)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 7. 11cl -- Misstänkta för brott efter disponibel inkomst, 2009-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5045819 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Åldersgrupp: Totalt, - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  4. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  5. Decil: Totalt, I, II, III, ..., Okända (12)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 8. 11cv -- Misstänkta för brott efter huvudsamlig verksamhet, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3858305 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Åldersgrupp: Totalt, - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa, Personer utanför arbetskraften, ..., Okänd (9)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 9. 11cu -- Misstänkta för brott efter socioekonomisk ställning, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3829260 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Åldersgrupp: Totalt, - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. Socioekonomisk ställning: Totalt, Företagare, Högre tjänstemän, Lägre tjänstemän, ..., Okänd (9)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 10. 11cr -- Misstänkta för utredda brott efter medborgarskap, landskap och bostadsort, 2009-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47674484 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (193)
  4. Bostadsort: Totalt, Stadigvarande bosatta i Finland, Inte stadigvarande bosatta i Finland, (3)
  5. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 11. 11cs -- Misstänkta för utredda brott efter medborgarskap, åldersgrupp och bostadsort, 2009-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115613112 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (193)
  4. Åldersgrupp: Totalt, - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  5. Bostadsort: Totalt, Stadigvarande bosatta i Finland, Inte stadigvarande bosatta i Finland, (3)
  6. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  7. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 12. 11ct -- Misstänkta för brott efter härkomst, åldersgrupp och kön, 2009-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37720608 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  3. Åldersgrupp: Totalt, - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (17)
  4. Sukupuoli: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Okänd (8)
  6. Bakgrundsland: Totalt, Nordafrika, Sub-Sahara Afrika, Amerika, ..., Okänd (12)
  7. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)