11yy -- Kommunal parkeringsövervakning, 2013-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Kommun

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-05-16
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
01 Felparkeringsavgifter totalt:
lkm
011 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen:
lkm
02 Felparkeringsavgifter med stöd av vägtrafiklagen:
lkm
021 Felparkeringsavgifter med stöd av vägtrafiklagen utfärdade av polisen:
lkm
03 Felparkeringsavgifter med stöld av terrängtrafiklagen:
lkm
031 Felparkeringsavgifter med stöld av terrängtrafiklagen utfärdade av polisen:
lkm
04 Felparkeringsavgifter med stöld av räddningslagen:
lkm
041 Felparkeringsavgifter med stöld av räddningslagen utfärdade av polisen:
lkm
05 Felparkeringsavgifter med stöld av tomgångsförseelse:
lkm
051 Felparkeringsavgifter med stöld av tomgångsförseelse utfärdade av polisen:
lkm
Höjda felparkeringsavgifter:
lkm
Skriftliga anmärkninsgar:
lkm
Beslut om klampning:
lkm
Flyttade pga. felparkering totalt:
lkm
Flyttade pga. felparkering varav upplagsflyttningar:
lkm
Felparkeringsavgifter som gått till utsökning:
lkm
Antal begäran om omprövning:
lkm
Inkomster av felparkering- avgifter (euro):
Euro
Kommande uppdatering
2020-05-15
Skapad datum
2019-05-16
Källa
Brott och tvångsmedel, Statistikcentralen
Matris
018_11yy_2018
Fotnoter