1. 117t -- Brott efter månad, 2009M01-2019M09*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99008635 Ändrad senast: 2019-10-17

  1. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Berusade som tagits i förvar (201)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (314)
  3. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2019M09* (129)
  4. Anmälan om brott och böter: Totalt, Polisanmälningar, Utfärdade böter, Straffanspråk, Ordningsböter (5)
  5. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, (1)


 2. 11cd -- Brott efter kvartal, 2009Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 703955 Ändrad senast: 2019-10-17

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2019Q3* (43)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Berusade som tagits i förvar (201)
  3. Polisinträttningar: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, (1)


 3. 11ce -- Brott och deras uppklaring, 1980-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67335178 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2018 (39)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (314)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Brott mot övriga lagar och förordningar (188)
  4. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, Uppklarade brott totalt, Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret, Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år, ..., all där det konstaterats att inget brott begåtts av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (13)


 4. 11cg -- Brott och deras uppklarning efter brottsbenämning, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1974574 Ändrad senast: 2019-09-06

  1. Polisinträttningar: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  2. Brott: BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, STRAFFLAG, 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, Folkmord 11:1§1/1-5, ..., i explosionsfarliga omgivningar (1141)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, Uppklarade brott totalt, Brott som anmälts till åklagare totalt, Misstänkta för utredda brott, (4)


 5. 11cw -- Vissa polisålägganden efter kommun, 1980-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 424756 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2018 (39)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (314)
  3. Brott: P Vissa polisålägganden, Undersökning av självmord, Drunknade, Övrig undersökning av dödsorsak, ..., Berusade som tagits i förvar (13)
  4. Uppgifter: Antal ålägganden, (1)


 6. 11yy -- Kommunal parkeringsövervakning, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47608 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Varkaus (42)
  3. Uppgifter: 01 Felparkeringsavgifter totalt, 011 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen, 02 Felparkeringsavgifter med stöd av vägtrafiklagen, 021 Felparkeringsavgifter med stöd av vägtrafiklagen utfärdade av polisen, ..., Inkomster av felparkering- avgifter (euro) (18)