1. 11dj -- Internationell brotklassificering ICCS, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73180 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. ICCS: Totalt, 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall, 0101 Mord, 0102 Försök till mord, ..., 1109 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans (320)
  3. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, (1)


 2. 11tb -- Misstänkta för brott efter internationell brotklassificering ICCS, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 851755 Ändrad senast: 2019-05-16

  1. ICCS: Totalt, 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall, 0101 Mord, 0102 Försök till mord, ..., 1109 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans (320)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Medborgarskap: Totalt, Finland, EU medborgare, Ej EU-medborgare, Okänd (5)
  4. Åldersgrupp: Åldersgrupper totalt, Minderårig, Vuxen, Okänd, (4)
  5. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  6. Uppgifter: Misstänkta totalt, Misstänkta efter huvud brott, (2)