1. 117t -- Brott efter månad, 2009M01-2019M03*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 94410282 Ändrad senast: 2019-04-17

  1. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Berusade som tagits i förvar (201)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (314)
  3. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2019M03* (123)
  4. Anmälan om brott och böter: Totalt, Polisanmälningar, Utfärdade böter, Straffanspråk, Ordningsböter (5)
  5. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, (1)


 2. 11cd -- Brott efter kvartal, 2009Q1-2019Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 672705 Ändrad senast: 2019-04-17

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2019Q1* (41)
  2. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, A Egendomsbrott, Stöld 28:1, ..., Berusade som tagits i förvar (201)
  3. Polisinträttningar: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Uppgifter: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom, (1)


 3. 002 -- Brott och deras uppklarning 1980-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 176692517 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2017 (38)
  2. Kommun: Totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (313)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., ...annan förseelse än sådan som utförts med motordrivet fordon (190)
  4. Information: Brott som kommit till polisens kännedom, Uppklarade brott totalt, Uppklarade brott av de brott som kommit till polisens kännedom under statistikåret, Uppklarade brott av de brott som kommit till polisens kännedom under tidigare år, ..., Misstänkta tyska medborgare (37)


 4. 004 -- Familjevåld och våld i nära relationer som anmälts som brott 2009-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 980592 Ändrad senast: 2018-05-31

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. Brott: VÅLDSBROTT TOTALT, Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 21:1-3, Misshandel 21:5, Grovt misshandel 21:6, ..., Olaga tvång 25:8 (13)
  3. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, (3)
  4. Förhållande mellan offer och misstänkt: Totalt, Offrets förälder misstänkt, ...Offrets biologisk far eller adoptivfar misstänkt, ...Offrets biologisk mor eller adoptivmor misstänkt, ..., Annan som bor i samma hushåll (13)
  5. Offrets ålder: Offrets ålder totalt, 0-14, 15-17, 18-20, ..., 65-... (10)
  6. Boendeform: Bostadshushåll totalt, Samma bostadshushåll, Annat bostadshushåll, (3)
  7. Misstänktas kön: Misstänkta totalt, Misstänkta män, Misstänkta kvinnor, (3)


 5. 005 -- Brottsoffer efter ålder och landskapet 2009-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1922722 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. Brott: VÅLDTÄKTSBROTT TOTALT, Våldtäkt, Försök till våldtäkt, Grov våldtäkt, ..., Olaga tvång (50)
  2. Åldersgrupper: Åldersgrupper totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (18)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  5. Landskap: Totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Ökand (21)


 6. 006 -- Misstänkta för utredda brott efter åldersgrupp och kommun 2006-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67355778 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Åldersgrupp totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., 75 - (16)
  4. Kommun: Totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (313)
  5. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter, fordonsförseelse, körkortsförseelse, olovligt bedrivande av förarutbildning (100)


 7. 007 -- Misstänkta för brott efter huvudsamlig verksamhet och åldersgrupp 2011-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 769792 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Åldersgrupper: Åldersgrupper totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., över 70 (15)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter, fordonsförseelse, körkortsförseelse, olovligt bedrivande av förarutbildning (97)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Huvudsaklig verksamhet: Huvudsaklig verksamhet totalt, Sysselsatta, Arbetslösa, Skolalever, studerande, ..., Inte befolkningsuppgifter (7)


 8. 008 -- Misstänkta för brott efter utbildingsnivå och åldersgrupp 2009-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 893706 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Åldersgrupper: Åldersgrupper totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., över 70 (15)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter, fordonsförseelse, körkortsförseelse, olovligt bedrivande av förarutbildning (97)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Utbildingsnivå: Utbildnings totalt, Grundnivå, Mellan nivå, Längsta högre nivå, ..., Inte befolkningsuppgifter (8)


 9. 009 -- Misstänkta för brott efter socioekonomisk ställning och åldersgrupp 2009-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1074122 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Åldersgrupper: Åldersgrupper totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., över 70 (15)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter, fordonsförseelse, körkortsförseelse, olovligt bedrivande av förarutbildning (97)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Socioekonomisk ställning: Socioekonomisk ställning totalt, Företagare, Högre tjänstemän, Lägre tjänstemän, ..., Inte befolkningsuppgifter (10)


 10. 010 -- Misstänkta för brott efter inkomster och åldersgrupp 2011-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9149442 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  2. Åldersgrupper: Åldersgrupper totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., över 70 (15)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter, fordonsförseelse, körkortsförseelse, olovligt bedrivande av förarutbildning (97)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Statsskattepliktiga inkomster: Statsskattepliktiga inkomster totalt, - 2 499 ..., 2 500 - 4 999 ..., 5 000 - 9 999 ..., ..., Inte befolkningsuppgifter (9)
  6. Disponibel inkomst: Disponibel inkomst, - 2 499 ..., 2 500 - 4 999 ..., 5 000 - 9 999 ..., ..., Inte befolkningsuppgifter (9)


 11. 011 -- Misstänkta för utredda brott efter åldersgrupp, årets grövsta brott och kommun 2006-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 68143897 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Åldersgrupp totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., 75 - (16)
  4. Kommun: Totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (313)
  5. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter, fordonsförseelse, körkortsförseelse, olovligt bedrivande av förarutbildning (100)


 12. 012 -- Misstänkta för utredda brott efter medborgarskap, åldersgrupp och bostadsort 2009-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 327810472 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. Landskap: Totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Ökand (21)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter, fordonsförseelse, körkortsförseelse, olovligt bedrivande av förarutbildning (97)
  4. Bostadsort: Bosatta totalt, Stadigvarande bosatta i Finland, Inte stadigvarande bosatta i Finland, (3)
  5. Åldersgrupp: Åldersgrupper totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., över 70 (15)
  6. Medborgarskap: MEDBORGARSKAP TOTALT, Finland, Utlandet totalt, Övriga EU(27)-länder utom Finland, ..., Okänt utland (197)


 13. 013 -- Misstänkta för brott efter härkomst, åldersgrupp och kön 2009-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 958099 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. Åldersgrupper: Åldersgrupper totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., över 70 (15)
  3. Brott: 1) BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, 2) STRAFFLAGSBROTT, 3) BROTT A-F, A Egendomsbrott, ..., Trafikförseelse, brott mot viss social lagstiftning om vägtransporter, fordonsförseelse, körkortsförseelse, olovligt bedrivande av förarutbildning (97)
  4. Härkomst: Härkomst totalt, Finländsk bakgrund totalt, ...Finländsk bakgrund, inrikes född, ...Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Härkomst okänd (9)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 14. 014 -- Vissa polisålägganden efter kommun 1980-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 509049 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2017 (38)
  2. Kommun: Totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (313)
  3. Polisålägganden: Undersökning av självmord, Drunknade, Övrig undersökning av dödsorsak, Försvunna personer, ..., Berusade som tagits i förvar (12)


 15. 015 -- Kommunal parkeringsövervakning 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23672 Ändrad senast: 2018-05-08

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Kommun: Totalt, Esbo, Helsingfors, Vanda, ..., Birkala (42)
  3. Uppgifter: Felparkeringsavgifter totalt, ...Varav utfärdade av polisen, Med stöd av vägtrafiklagen, ...Med stöd av vägtrafiklagen utfärdade av polisen, ..., Inkomster av felparkering- avgifter (euro) (18)