1. 009 -- Döda och skadade i vägtrafiken 1931 - 2017

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8191 Ändrad senast: 2019-01-23

    1. År: 1931, 1935, 1940, 1945, ..., 2017 (64)
    2. Döda och Skadade: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)
    3. Information: Totalt, I tätorter, (2)