002 -- Finländarnas utlandsresor 2012-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Destination område Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

Resans syfte Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Resegrupp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-03-28
Kontakt
Statistikcentralen
Finländarnas resor
E-post: liikenne.matkailu@stat.fi
Telefon: 029 551 1000
Statistikens ingångssida
Enhet
1000 resor
Kommande uppdatering
2020-05-28
Skapad datum
2013-04-18
Källa
Statistikcentralen
Matris
smat_002_201800
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
[.] Inga observationer i undersökningen.
[..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
Det har skett en ändring i undersökningens datainsamlingsmetod år 2012. Siffrorna före avbrottet i tidsserien är inte helt jämförbara med nyare siffror.
Uppgifterna fr.o.m. år 2012 gäller 15-84-åriga finländare.
Tabellen visar de destinationsländer, dit minst 50 000 resor gjorts åtminstone under ett år under perioden 2012-2017.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Fritidsresorna med övernattning till Spanien har också uppdelats efter område.
Med kryssningar avses här båtresor under vilka övernattning sker enbart ombord. Dagskryssningarna hör till dagsresorna.
Med länderna kring östra Medelhavet avses här Turkiet, Cypern och Israel.