001 -- Finländarnas resor med övernattningar, åren 1991-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Resegrupp Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-03-28
Kontakt
Statistikcentralen
Finländarnas resor
E-post: liikenne.matkailu@stat.fi
Telefon: 029 551 1000
Statistikens ingångssida
Enhet
1000 resor
Kommande uppdatering
2020-05-28
Skapad datum
2007-09-14
Källa
Statistikcentralen
Matris
smat_001_201800
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
År
Det har skett ändringar i undersökningens datainsamlingsmetoder åren 2000, 2010 och 2012.
Siffrorna före avbrottet i tidsserien är inte helt jämförbara med nyare siffror.
År
Uppgifterna för åren 1991-2011 gäller 15-74-åriga finländare och fr.o.m. år 2012 gäller uppgifterna 15-84-åriga finländare.
År
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.