1. 11ib -- Antalet fordon i registret (inkl. Åland), 1922-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31897 Ändrad senast: 2020-02-28

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2019 (98)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Tillståndspliktiga bilar, Personbilar, Tillståndspliktiga personbilar, ..., Övriga släpvagnar, högst 750 kg (26)
  3. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 2. 11ic -- Fordonsbeståndet efter område, 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 634019 Ändrad senast: 2020-02-28

  1. Område: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, Esbo, ..., Okänd (335)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 3. 11ie -- Bilar efter drivkraft, 1990-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28064 Ändrad senast: 2020-02-28

  1. Användning i trafik: I trafik, Antalet fordon i registret, (2)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Specialbilar (6)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  4. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (16)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 4. 11id -- Fordonsbeståndet efter genomsnittsålder, 2018-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 71800 Ändrad senast: 2020-02-28

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2018, 2019, (2)
  5. Museifordon: Alla fordon, Utan museifordon, Museifordon, (3)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, Genomsnittsålder, (2)


 5. 11td -- Bilar efter användning och innehavare, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12435 Ändrad senast: 2020-02-28

  1. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Specialbilar (6)
  3. Användning: Totalt, Privat trafik, Tillståndspliktig trafik, Skolfordon, ..., Okänd (8)
  4. Innehavare: Totalt, Privatperson, Företag, Stat, ..., Okänd (7)
  5. År: 2019, (1)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 6. 11ti -- Fordon efter första användningsår, 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42221 Ändrad senast: 2020-02-28

  1. Första användningsår: Totalt, 2019, 2018, 2017, ..., Okänd (119)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  4. År: 2019, (1)
  5. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 7. 11tp -- Bilar efter sittplats, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111001 Ändrad senast: 2020-02-28

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonklass: Personbilar, Bussar totalt, ...Minibusssar, ...Bussar, ...Fjärrtrafikens bussar (5)
  3. Sittplatser: Totalt, 1, 2, 3, ..., 65- (25)
  4. Användning i trafik: I trafik, Avställda fordon, Antalet fordon i registret, (3)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  6. Uppgifter: Antalet fordon, (1)


 8. 11tq -- Avregistrerade fordon, 2016-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20532 Ändrad senast: 2020-02-28

  1. Landskap: FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  2. Fordonsklass: Alla bilar, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Totalt (18)
  3. År: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  4. Uppgifter: Antalet fordon, Genomsnittsålder, (2)