1. 001 -- Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 230872 Ändrad senast: 2019-02-07

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018* (24)
  2. Månad: Hela året i genomsnitt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, €, ..., Medelpris för övernattning, € (7)
  4. Landskap: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)


 2. 002 -- Anlända gäster och övernattningar på hotell

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2702285 Ändrad senast: 2019-02-07

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018* (24)
  2. Månad: Hela året, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Anlända gäster, antal, Övernattningar, antal, Förändring av övernattningar, %, (3)
  4. Landskap: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  5. Land: Totalantalet, Finland, Utländer, Europa, ..., Kina (29)


 3. 003 -- Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 232921 Ändrad senast: 2019-02-07

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018* (24)
  2. Månad: Hela året i genomsnitt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, €, ..., Medelpris för övernattning, € (7)
  4. Landskap: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)


 4. 004 -- Anlända gäster och övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2708079 Ändrad senast: 2019-02-07

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018* (24)
  2. Månad: Hela året, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Anlända gäster, antal, Övernattningar, antal, Förändring av övernattningar, %, (3)
  4. Landskap: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  5. Land: Totalantalet, Finland, Utländer, Europa, ..., Kina (29)


 5. 005 -- Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet kommunvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 425664 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Kommun: Hela landet, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Övertorneå (288)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  3. Uppgifter: Anläggningar, antal, Rum, antal, Bäddar, antal, Elanslutningar, antal, (4)
  4. Anläggningstyp: Alla anläggningar, Hotell, Campingplatsverksamhet, Andra anläggningar, (4)


 6. 006 -- Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet landskapvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 434627 Ändrad senast: 2018-04-19

  1. Landskap: Hela landet, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Öppethållningsperiod: Alla öppethållningsperioder, Öppet en del av året, Öppet året runt, (3)
  3. Storleksklass: Alla storleksklasser, 0 - 19 rum, 20 - 49 rum, 50 - 99 rum, Min. 100 rum (5)
  4. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  5. Uppgifter: Anläggningar, antal, Rum, antal, Bäddar, antal, Elanslutningar, antal, (4)
  6. Anläggningstyp: Alla anläggningar, Hotell, Campingplatsverksamhet, Andra anläggningar, (4)