1. 11ix -- Inkvarteringsanläggningarnas månatliga kapacitet och kapacitetsutnyttjande, 1995M01-2020M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 496044 Ändrad senast: 2020-09-24

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Typ av inkvarteringsannläggning: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, (2)
  3. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2020M08* (308)
  4. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, ..., Medelpris för övernattning (7)


 2. 11iy -- Inkvarteringsanläggningarnas genomsnittiliga årliga kapacitet och kapacitetsutnyttjande, 1995-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57830 Ändrad senast: 2020-09-24

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Typ av inkvarteringsannläggning: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, (2)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020* (26)
  4. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, ..., Medelpris för övernattning (7)


 3. 11iz -- Månatliga övernattningar och anlända gäster efter bosättningsland, 1995M01-2020M08*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5051827 Ändrad senast: 2020-09-24

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Land: Totalantalet, Finland, Utländer, Europa, ..., Kina (29)
  3. Typ av inkvarteringsannläggning: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, (2)
  4. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2020M08* (308)
  5. Uppgifter: Anlända gäster, antal, Övernattningar, antal, Förändring av övernattningar, %, (3)


 4. 11j1 -- Årliga övernattningar och anlända gäster efter bosättningsland, 1995-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 496647 Ändrad senast: 2020-09-24

  1. Landskap: HELA LANDET, FASTLANDS-FINLAND, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Land: Totalantalet, Finland, Utländer, Europa, ..., Kina (29)
  3. Typ av inkvarteringsannläggning: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, (2)
  4. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020* (26)
  5. Uppgifter: Anlända gäster, antal, Övernattningar, antal, Förändring av övernattningar, %, (3)


 5. 11lm -- Månatliga hotelkapacitet och övernattningar kommunvis, 1995M01-2020M08*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 398675 Ändrad senast: 2020-09-24

  1. Kommun: Esbo, Helsingfors, Enare, Joensuu, ..., Vanda (20)
  2. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2020M08* (308)
  3. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, ..., Utländska övernattningar (11)


 6. 11sl -- Årliga hotelkapacitet och övernattningar kommunvis, 1995-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 55719 Ändrad senast: 2020-09-24

  1. Kommun: Esbo, Helsingfors, Enare, Joensuu, ..., Vanda (20)
  2. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020* (26)
  3. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Kapacitetsutnyttjande av rum, %, Genomsnittligt rumspris, ..., Utländska övernattningar (11)


 7. 117s -- Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet kommunvis, 1995-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 549649 Ändrad senast: 2020-04-08

  1. Kommun: HELA LANDET, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (287)
  2. Anläggningstyp: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, Campingplatsverksamheter, Andra anläggningar, (4)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  4. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Bäddar, antal, Elanslutningar, antal, (4)


 8. 11is -- Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet landskapvis, 1995-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 470344 Ändrad senast: 2020-04-08

  1. Landskap: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Anläggningstyp: Alla inkvarteringsannläggningar, Hoteller, Campingplatsverksamheter, Andra anläggningar, (4)
  3. Storleksklass: Alla storleksklasser, 0 - 19 rum, 20 - 49 rum, 50 - 99 rum, Min. 100 rum (5)
  4. Öppethållningsperiod: Alla öppethållningsperioder, Öppet en del av året, Öppet året runt, (3)
  5. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  6. Uppgifter: Inkvarteringsanläggningar, antal, Rum, antal, Bäddar, antal, Elanslutningar, antal, (4)