1. 12ik -- Inrikes godstrafik med fartyg efter varugrupp, 2016M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1285436 Ändrad senast: 2021-01-11

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (65)
  2. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (16)
  3. Riktning: Import, Export, (2)
  4. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2020M11 (59)
  5. Uppgifter: Ton, Ton, förändring i %, (2)


 2. 12im -- Inrikes godstrafik med fartyg efter avgångs- och destinationshamn, 2016M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 887613 Ändrad senast: 2021-01-11

  1. Avgångshamn: Totalt, Ahkiolahti, Dalsbruk, Dragsfjärd, ..., Korpo (52)
  2. Destinationshamn: Totalt, Brändö, Dalsbruk, Färjsund, ..., Korpo (47)
  3. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2020M11 (59)
  4. Uppgifter: Ton, (1)


 3. 12ip -- Godsmängden och transportarbetet i inrikes sjötrafik, 2016M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18794 Ändrad senast: 2021-01-11

  1. Månad: 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, ..., 2020M11 (59)
  2. Uppgifter: Fartygstrafikens godsmängd totalt, Fartygstrafikens godsmängd vid kusten, Fartygstrafikens godsmängd på insjöar, Fartygstrafikens transportarbete totalt, ..., Fartygstrafikens transportarbete på insjöar (6)


 4. 12ir -- Fartygsanlöp i hamnarna i inrikes trafik, 2019M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30811 Ändrad senast: 2021-01-11

  1. Hamn: Totalt, Ahkiolahti, Brändö, Dalsbruk, ..., Korpo (56)
  2. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2020M11 (23)
  3. Uppgifter: Antal besök, Netto, Brutto, (3)


 5. 12iw -- Transporter genom Saima kanal efter varuslag, 2016M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44987 Ändrad senast: 2021-01-11

  1. Varuslag: Totalt, Råvirke, Sågat virke, Pappersmassa, returpapper, ..., Annat gods (13)
  2. Trafiktyp: Totalt, I inrikes trafik, I utrikes trafik, (3)
  3. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  4. Månad: 2016M01, 2016M04, 2016M05, 2016M06, ..., 2020M11 (46)
  5. Uppgifter: Ton, (1)


 6. 12ji -- Fartygstrafik genom Saima kanal, 2020M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7659 Ändrad senast: 2021-01-11

  1. Land: Totalt, Antigua och Barbuda, Cypern, Tyskland, ..., Ryssland (11)
  2. Riktning: Totalt, Uppåtgående, Nedåtgående, (3)
  3. Månad: 2020M01, 2020M03, 2020M04, 2020M05, ..., 2020M11 (10)
  4. Uppgifter: Antal, (1)