117k -- Transport av farligt gods inom inrikes vägtrafik, 2011-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Vaarallisten aineiden luokka

Totalt 5 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-04-16
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Godsmängd, 1 000 ton:
Tuhatta tonnia
Transportarbete, milj. tonkm:
Miljoonaa tonnikilometriä
Trafikarbete, 1000 km:
Tuhatta kilometriä
Genomsnittlig transportsträcka, km:
Kilometriä
Kommande uppdatering
2020-04-16
Skapad datum
2019-04-16
Källa
Varutransporter inom vägtrafiken, Statistikcentralen
Matris
008_117k_2018
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland
Vaarallisten aineiden luokka
Kertoo lastina olleen vaarallisen aineen luokan, mikäli matkalla on kuljetettu vaarallisia aineita
Uppgifter
Godsmängd, 1 000 ton
Godsmängd beskriver transporterad mängd gods
Transportarbete, milj. tonkm
Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).
Trafikarbete, 1000 km
Trafikarbete beskriver transportsträckan
Genomsnittlig transportsträcka, km
Genomsnittlig transportsträcka