1. 12ib -- Passagerare och gods efter inhemska flygplatser, 2019M01-2020M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114189 Ändrad senast: 2020-11-26

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2020M10 (22)
  2. Rapporterande flygplats: Totalt, Helsingfors-Vanda, Enontekis, Ivalo, ..., Vasa (21)
  3. Typ av flygning: Totalt, Reguljärflyg, Charterflyg, (3)
  4. Ankomst/avgång: Ankomna/avgånga totalt, Ankomna, Avgångna, (3)
  5. Andra flygplatsen: Totalt, Helsingfors-Vanda, Anrda inhemska flygplatser, Internationell, (4)
  6. Uppgifter: Passagerare, Gods och post totalt, ton, (2)


 2. 12ii -- Passagerare och gods efter inhemska flygplatser, 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21511 Ändrad senast: 2020-11-26

  1. År: 2019, 2020, (2)
  2. Rapporterande flygplats: Totalt, Helsingfors-Vanda, Enontekis, Ivalo, ..., Vasa (21)
  3. Typ av flygning: Totalt, Reguljärflyg, Charterflyg, (3)
  4. Ankomst/avgång: Ankomna/avgånga totalt, Ankomna, Avgångna, (3)
  5. Andra flygplatsen: Totalt, Helsingfors-Vanda, Anrda inhemska flygplatser, Internationell, (4)
  6. Uppgifter: Gods och post totalt, ton, Passagerare, (2)