1. 11z2 -- Studerande och examina (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2001-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 743008 Ändrad senast: 2019-05-09

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. Universitet: Universitet totalt, Aalto-universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, ..., Åbo Akademi (16)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 2. 11z3 -- Studerande och examina (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2001-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38981125 Ändrad senast: 2019-05-09

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. Universitet: Universitet totalt, Aalto-universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, ..., Åbo Akademi (16)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  5. Utbildning: SSS Totalt, 612101 Ped. kand. (lägre), barnträdgårdslärare, 612102 Ped. kand. (lägre), klasslärare (inte lärarbehörighet), 612103 Ped. kand. (lägre), speciallärare (inte lärarbehörighet), ..., 885601 Doktor i militärvetenskaper (548)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)


 3. 11zi -- Universitetsstuderande, -examina och nya universitetsstuderande (inskrivning vid universitetet), 2001-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 757446 Ändrad senast: 2019-05-09

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. Universitet: Universitet totalt, Aalto-universitet, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, ..., Åbo Akademi (16)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 63 Lägre högskoleexamen, 72 Högre högskoleexamen, 73 Specialiseringsutbildning för läkare, ..., 82 Doktorsexamen (6)
  6. Uppgifter: Nya universitetsstuderande, totalt, Universitetsstuderande, totalt, Universitetsexamina, totalt, (3)