1. 001 -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, kommun, kön och ålder 1970-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20570722 Ändrad senast: 2018-11-02

  1. År: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2017 (35)
  2. Område: HELA LANDET, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  3. Utbildningsnivå: Den 15 år fyllda befolkningen, Ingen examen efter grundskolenivån, Personer som avlagt examen, Andra stadiet, ..., Forskarutbildningsnivå (9)
  4. Ålder: Åldersklasser total, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75- (14)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 2. 002 -- Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsområde, kommun, kön och ålder 1970-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32562473 Ändrad senast: 2018-11-02

  1. År: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2017 (35)
  2. Område: HELA LANDET, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  3. Utbildningsområde: Den 15 år fyllda befolkningen, Ingen examen efter grundskolenivån, Personer som avlagt examen, Allmänbildande utbildning, ..., Övriga eller okända (15)
  4. Ålder: Åldersklasser total, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 75- (14)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)