1. Grundskolelever efter region, undervisningsspråk och årskurs 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2651235 Ändrad senast: 2019-11-15

  1. Läroanstaltens kommun: Totalt, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Läroanstaltens undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., annat (6)
  3. Årskurs: Årskurserna totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  5. Data: Grundskolelever totalt, Flickor, Pojkar, (3)


 2. 002 -- Grundskolelever, elever som får intensifierat stöd eller särskilt stöd efter region och årskurs 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 660086 Ändrad senast: 2019-11-14

  1. Läroanstaltens kommun: Totalt, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Årskurs: Årskurserna totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. Tiedot: Elever i grundskolor totalt, Elever som får intensifierat stöd, Elever som får särskilt stöd, - av vilka elever med särskilt stöd, inte förlängd läroplikt, ..., - av vilka elever med särskilt stöd, förlängd läroplikt, andra än de gravast handikappade (6)


 3. 003 -- Elever inom förskoleundervisning efter region 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43294 Ändrad senast: 2019-11-14

  1. Kommun: Totalt, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (295)
  2. Förskoleundervisning ordnad: Förskoleundervisning totalt, I samband med dagvård, I samband med skolan, (3)
  3. År: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 (5)
  4. Data: Elever inom förskoleundervisning, (1)


 4. 004 -- Elever i grundskolor efter region, administratör och årskurs 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2700908 Ändrad senast: 2019-11-14

  1. Läroanstaltens kommun: Totalt, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Äänekoski (312)
  2. Läroanstaltens huvudman: Totalt, Privat, Staten, Kommunen, ..., Landskapet Åland (6)
  3. Årskurs: Årskurserna totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  5. Data: Elever i grundskolor totalt, Pojkar, Flickor, (3)