1. 11sd -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2013 före utgången av år 2018, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34483 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. År: 2018, (1)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (15)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  5. Uppgifter: Nya studerande 2013, totalt, Lägre högskoleexamen 2018, Högre högskoleexamen 2018, Annan examen 2018, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2018 (9)


 2. 11sb -- Studiegången för nya gymnasiestuderande år 2015 före utgången av år 2018, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18807 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2018, (1)
  3. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  4. Uppgifter: Nya studerande 2015, totalt, Studentexamen 2018, Annan examen 2018, Ingen examen, studerade på gymnasium 2018, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2018 (8)


 3. 11sc -- Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) år 2015 före utgången av år 2018, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35231 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2018, (1)
  4. Utbildningsområden: Totalt, De humanistiska och konstnärliga områdena, Handel, administration och juridik, De naturvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (9)
  5. Uppgifter: Nya studerande 2015, totalt, Påbörjad yrkesexamen avlagd 2018, Annan yrkesexamen 2018, Annan examen 2018, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2018 (9)


 4. 11se -- Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning år 2014 före utgången av år 2018 (ungdomsutbildning), 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45113 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. År: 2018, (1)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Nya studerande 2014 totalt, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd 2018, Annan yrkeshögskoleexamen 2018, Universitetexamen 2018, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2018 (11)


 5. 003 -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2012 före utgången av år 2017 (lägre och högre högskoleexamen)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21412 Ändrad senast: 2019-03-14

  1. Utbildningslandskap: Landskaper totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Lappland (16)
  2. Utbildningsområden: Utbildningsområde totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Nya studerande 2012, totalt, Lägre högskoleexamen 2017, Högre högskoleexamen 2017, Annan examen 2017, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2017 (9)


 6. 004 -- Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning år 2012 före utgången av år 2016 (ungdomsutbildning)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27995 Ändrad senast: 2018-03-14

  1. Utbildningslandskap: Landskaper totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Utbildningsområden: Utbildningsområde totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Nya studerande 2012 totalt, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd 2016, Annan yrkeshögskoleexamen 2016, Universitetexamen 2016, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2016 (11)


 7. 005 -- Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning år 2013 före utgången av år 2017 (ungdomsutbildning)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27521 Ändrad senast: 2019-03-14

  1. Utbildningslandskap: Landskaper totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  2. Utbildningsområden: Utbildningsområde totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Information: Nya studerande 2013 totalt, Påbörjad yrkeshögskoleexamen avlagd 2017, Annan yrkeshögskoleexamen 2017, Universitetexamen 2017, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2017 (11)


 8. 006 -- Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2011 före utgången av år 2016 (lägre och högre högskoleexamen) efter härkomst

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7803 Ändrad senast: 2018-03-14

  1. syntyp2: Studerande, totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, ...Finländsk bakgrund, inrikes född, ...Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., ...Utländsk bakgrund, utrikes född (7)
  2. Information: Nya studerande 2011, totalt, Lägre högskoleexamen 2016, Högre högskoleexamen 2016, Annan examen 2016, ..., Ingen examen och inga studier, var annanstans 2016 (9)