1. Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter område och utbildning (Nationella utbildningsklassificeringen) 2000-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64388370 Ändrad senast: 2018-11-29

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Utbildningsslag: Utbildningsslag, totalt, Grundskoleutbildning, Grundläggande utbildning för vuxna, Gymnasieutbildning, läroplan för unga, ..., Universitet, påbyggnadsutbildning (licentiat- och doktorsutbildning, specialiseringsutbildning för läkare) (18)
  3. Utbildningsområden: Utbildningsområden totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De konstnärliga områdena, ..., Övriga eller okända (31)
  4. Område: Hela landet, Alajärvi, Alavieska, Alavus, ..., Okand (314)
  5. Studerande och examina: Nya studerande, totalt, Nya studerande, män, Nya studerande, kvinnor, Studerande, totalt, ..., Examina, kvinnor (9)


 2. 002 -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter utbildning och utbildningssektor 2004-2014

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2030722 Ändrad senast: 2015-12-16

  1. Utbildning: SSS Totalt, 001101 Förskoleundervisning i grundskolan, 201101 Grundskola, 201999 Annan eller okänd allmänbildande utbildning på högre grundnivå, ..., 885601 Doktor i militärvetenskaper (1239)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Utbildning pä grundnivå, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, ..., Universitetsutbildning (6)
  3. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  4. Information: Nya studerande totalt, Nya studerande, män, Nya studerande, kvinnor, Studerande totalt, ..., Avlagda examina, kvinnor (9)


 3. 003 -- Studerande med främmande modersmål och utländska studerande i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter utbildningsområde och utbildningssektor 2004-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 198323 Ändrad senast: 2017-11-29

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)
  2. Område: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (276)
  3. Utbildningssektor: Utbildningssektorer totalt, Universitetsutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Yrkesutbildning, Gymnasieutbildning (5)
  4. Uppgifter: Studerande totalt, Utländsk studerande, Studerande med främmande språk som modersmål, (3)


 4. 004 -- Befolkningen och studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter utbildningsgrupp och ålder 2004-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 371966 Ändrad senast: 2018-11-30

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)
  2. Ålder: Totalt, - 15, 16, 17, ..., 70 - (57)
  3. Utbildningsslag: Totalt, Gymnasieutbildning, läroplan för unga, Gymnasieutbildning, läroplan för vuxna, Grundläggande yrkesutbildning, ..., Universitet, påbyggnadsutbildning (licentiat- och doktorsutbildning, specialiseringsutbildning för läkare) (9)
  4. Tiedot: Befolkning totalt, Befolkning, män, Befolkning, kvinnor, Nya studerande totalt, ..., Avlagda examina, kvinnor (12)


 5. 005 -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter medborgarskap, kön, utbildningsektor och utbildningområden (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) 2002-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14303004 Ändrad senast: 2018-11-29

  1. Medborgarskap: Medborgarskap totalt, Afghanistan, Albanien, Algeriet, ..., Okand (187)
  2. Utbildningssektor: Utbildningssektorer totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  3. Grundläggande utbildning och fortsättningsutbildning: Grundläggande utbildning och fortsättningsutbildning totalt, Grundläggande utbildning, Fortsättningsutbildning, (3)
  4. Utbildningsområden: Utbildningsområden totalt, Allmänbildande utbildning, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Övriga eller okända (13)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  7. Tiedot: Nya studerande totalt, Studerande totalt, Avlagda examina totalt, (3)


 6. 006 -- Studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå, efter språk, kön, utbildningsektor och utbildningområden (Nationella utbildningsklassificeringen 2016) 2002-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12480682 Ändrad senast: 2018-11-29

  1. Modersmål: Modersmål totalt, Okand, afar, abchaziska, ..., zulu (162)
  2. Utbildningssektor: Utbildningssektorer totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  3. Grundläggande utbildning och fortsättningsutbildning: Grundläggande utbildning och fortsättningsutbildning totalt, Grundläggande utbildning, Fortsättningsutbildning, (3)
  4. Utbildningsområden: Utbildningsområden totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Övriga eller okända (13)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Vuosi: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2017 (16)
  7. Tiedot: Nya studerande totalt, Studerande totalt, Avlagda examina totalt, (3)