1. 11wa -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 1 (Nationella utbildningsklassificeringen), läsår 2015/2016 -- läsår 2016/2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17277 Ändrad senast: 2019-03-14

  1. Utbildningssektor: Utbildningssektorer totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Tjänstebranschen (12)
  3. År: Läsår 2015/2016, Läsår 2016/2017, (2)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 2. 11wb -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 2 (Nationella utbildningsklassificeringen), läsår 2015/2016 -- läsår 2016/2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22546 Ändrad senast: 2019-03-14

  1. Utbildningssektor: Utbildningssektorer totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De konstnärliga områdena, ..., Transporttjänster (30)
  3. År: Läsår 2015/2016, Läsår 2016/2017, (2)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 3. 11wc -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och landskap, läsår 2007/2008 -- läsår 2016/2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37166 Ändrad senast: 2019-03-14

  1. Utbildningssektor: Utbildningssektorer totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. År: Läsår 2007/2008, Läsår 2008/2009, Läsår 2009/2010, Läsår 2010/2011, ..., Läsår 2016/2017 (10)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna inom utbildn. sektorn i landskapet, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 4. 11we -- Avbrott inom utbildningssektor och i examensinriktad utbildning efter kommun, läsår 2007/2008 -- läsår 2016/2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 196467 Ändrad senast: 2019-03-14

  1. Utbildningssektor: Utbildningssektorer totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningskommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Utlandet (243)
  3. År: Läsår 2007/2008, Läsår 2008/2009, Läsår 2009/2010, Läsår 2010/2011, ..., Läsår 2016/2017 (10)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (3)