001 -- Direkt placering i fortsatta studier efter utgången av grundskolans niondeklass efter skolans lokaliseringsområde 2000-2016
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Grundskolans förläggningsområde

Totalt 298 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

Placering Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Personer
Kontakt
Statistikcentralen
Tillägsuppgifter
Statistikens hemsida
Senast uppdaterad
2017-12-13
Skapad datum
2017-12-13
Källa
Statistikcentralen
Matris
khak_001_201600
Fotnoter

Fotnoter

Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner
Grundskolans förläggningsområde
I tidsseriern har områdesindelningen från år 2016 använts.
Placering
Fortsatte direkt på gymnasieutbildning
Personer som studerar både inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning räknas till gymnasieelever.
Fortsatte direkt på handledande eller förberedande utbildning
Uppgiften erhållits första gången för statistikåret 2014. Uppgifterna för år 2014 omfattar inte undervisning i huslig ekonomi.
Fortsatte direkt på påbyggnadsundervisning (årskurs 10)
Uppgiften erhållits första gången för statistikåret 2014.