1. 113q -- Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter region, 2011-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 786998 Ändrad senast: 2019-06-19

  1. Region: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Årskurs: Totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. Uppgifter: Elever med intensifierat stöd totalt, Pojkar med intensifierat stöd, Flickor med intensifierat stöd, Elever med särskilt stöd totalt, ..., Alla elever, flickor (9)


 2. 114a -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter region, 2005-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67372 Ändrad senast: 2019-06-19

  1. Region: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. Uppgifter: Grundskolelever som fått särskilt stöd, Alla grundskolelever, (2)


 3. 114b -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter ställe där undervisning anordnas och region, 2011-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 323110 Ändrad senast: 2019-06-19

  1. Region: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Grupp av klasser: Totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1-6, Årskurs 7-9, Påbyggnadsundervisning (5)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  4. Uppgifter: Undervisning helt i grupp inom den allmänna undervisningen, 51-99 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen, 21-50 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen, 1-20 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen, ..., Alla elever totalt (8)


 4. 114c -- Elever som fått specialundervisning på deltid under läsåren, läsår 2005/2006 -- läsår 2017/2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 56853 Ändrad senast: 2019-06-19

  1. Region: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: Läsår 2005/2006, Läsår 2006/2007, Läsår 2007/2008, Läsår 2008/2009, ..., Läsår 2017/2018 (12)
  3. Uppgifter: Alla grundskolelever under höstterminen, Elever med specialundervisning på deltid, (2)