1. 001 -- Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd efter region 2011-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 629793 Ändrad senast: 2018-06-11

  1. Region 2017: Kommunerna totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Årskurs: Årskurserna totalt, Förskoleundervisning, Årskurs 1, Årskurs 2, ..., Påbyggnadsundervisning (12)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
  4. Uppgifter: Elever med intensifierat stöd totalt, Pojkar med intensifierat stöd, Flickor med intensifierat stöd, Elever med särskilt stöd totalt, ..., Alla elever, flickor (9)


 2. 002 -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter region 2005-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52774 Ändrad senast: 2018-06-11

  1. Region 2017: Kommunerna totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Uppgifter: Grundskolelever som fått särskilt stöd, Alla grundskolelever, (2)


 3. 003 -- Grundskolelever som fått särskilt stöd efter ställe där undervisning anordnas och region 2011-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 235172 Ändrad senast: 2018-06-11

  1. Region 2017: Kommunerna totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Grupp av klasser: Grupp av klasser totalt, Förskoleundervisning, Årskurser 1–6, Årskurser 7–9, Påbyggnadsundervisning (5)
  3. År: 2017, 2016, 2015, 2014, ..., 2011 (7)
  4. Uppgifter: Undervisning helt i grupp inom den allmänna undervisningen, 51–99 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen, 21–50 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen, 1–20 % av undervisningen i grupp inom den allmänna undervisningen, ..., Alla elever totalt (8)


 4. 004 -- Elever som fått specialundervisning på deltid under läsåren 2005/2006-2016/2017 efter region

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50035 Ändrad senast: 2018-06-11

  1. Region 2017: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Läsår: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, ..., 2016/2017 (11)
  3. Uppgifter: Elever med specialundervisning på deltid, Alla grundskolelever under höstterminen, (2)