1. 11ww -- Studerande vid yrkeshögskolor (Nationella utbildningsklassificeringen 2016), 2002-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16941385 Ändrad senast: 2019-04-17

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2018 (17)
  2. Yrkeshögskola: Yrkeshögskola totalt, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (26)
  3. Utbildningstyp: Utbildningstyp totalt, YH-examen, dagstudier, YH-examen, flerform, Högre yrkeshögskoleexamen, (4)
  4. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  5. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Utbildningsområden: Totalt, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, De samhällsvetenskapliga områdena, ..., Tjänstebranschen (11)
  7. Uppgifter: Studerande, totalt, Nya studerande, totalt, Examina, totalt, (3)


 2. 11x8 -- Studerande vid yrkeshögskolor (Statistikcentralens utbildningsklassificering), 2002-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12732684 Ändrad senast: 2019-04-17

  1. År: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2018 (17)
  2. Yrkeshögskola: Yrkeshögskola totalt, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ..., Yrkeshögskolan Novia (26)
  3. Utbildningstyp: Utbildningstyp totalt, YH-examen, dagstudier, YH-examen, flerform, Högre yrkeshögskoleexamen, (4)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Utbildning: SSS Totalt, 611101 Musikpedagog (YH), 611201 Danslärare (YH), 621101 Artenom (YH), ..., 781901 Tradenom (högre YH), säkerhetsbranschen (176)
  6. Uppgifter: Studerande, totalt, Nya studerande, totalt, Examina, totalt, (3)