004 -- Regional tillgång till kultur med Kulturobjekt och -service
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Landskap Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Kulturobjekt och -service Markera minst ett värde

Totalt 47 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-12-12
Kontakt
Tilastokeskus
Tilaston kotisivu
Lisätietoja
Enhet
st
Kommande uppdatering
2017-12-12
Skapad datum
2012-05-11
Källa
Tilastokeskus - Kulttuuritilasto
Matris
klt_004_201800
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Eftersom uppgifterna samlas in från många olika källor, varierar tidpunkten och frekvensen för uppdateringen av dem. Markeringen .. betyder att uppgift saknas.
Kulturobjekt och -service
Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Källa: Museiverket
Objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen samt lagen om skyddande av byggnadsarvet
Källa: Miljöministeriet, Ålands landskapsregering, från och med 2016 informationstjänsten Liiteri
Statsägda byggnader som skyddats med stöd av byggnadsskyddsförordningen
Källor: Miljöministeriet, från och med 2016 Informationtjänsten Liiteri
Fasta fornlämningar
Källor: Museiverket, från och med 2016 informationstjänsten Liiteri, Ålands landskapsregering
Fasta fornlämningar / 100 km2
Källor: Museiverket, från och med 2016 informationstjänsten Liiteri, Ålands landskapsregering
Traditionsfartyg
Källa: Museiverket
Museivägar
Källa:Trafikverket
Museer som sköts på heltid
Källor: Museiverket, Ålands museum, Ålands sjöfartsmuseum
Föremål i museisamlingarna (exklusive Åland)
Källa: Museiverket
Föremål i museisamlingarna / 100 inv. (exklusive Åland)
Källa: Museiverket
Verk i konstmuseerna (exklusive Åland)
Källa: Museiverket
Verk i konstmuseerna / 100 inv. (exklusive Åland)
Källa: Museiverket
Prov i naturvetenskapliga museer (exklusive Åland)
Källa: Museiverket
Prov i naturvetenskapliga museer / 100 inv. (exklusive Åland)
Källa: Museiverket
Bilder i museisamlingarna (exklusive Åland)
Källa: Museiverket
Bilder i museisamlingarna / 100 inv. (exklusive Åland)
Källa: Museiverket
Allmänna bibliotek
Källa: http://tilastot.kirjastot.fi
Samlingar på allmänna bibliotek
Källa: http://tilastot.kirjastot.fi
Samlingar på allmänna bibliotek / inv.
Källa: http://tilastot.kirjastot.fi
Teatrar under teater- och orkesterlagen samt Finlands Nationalteater
Källa: Informationscentralen för teater i Finland
Regionala danscentra
Källa: Informationscentralen för Dans i Finland
Orkestrar under teater- och orkesterlagen
Källor: Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Symfoniorkestrar rf.
Biografsalonger
Källa: Finlands filmstiftelse
Filmcentra
Källor: Filmcentra
Gästateljéer och konstnärsresidens
Källa: Ateljéstiftelsen vid Konstnärsgillet i Finland
Fotograficentra
Källor: Fotograficentra
Hantverks- och hemslöjdföreningar
Källa: Taitoliitto
Kulturevenemang (Finland Festivals)
Källa: Finland Festivals
Undervisnings- och kulturministeriets understöd för kulturevenemang €
Källa: Undervisnings- och kulturministeriet
Kulturella byggnader
Källa: Statistikcentralen / individstatistik, byggnader och bostäder
Föreningshus
Källa: Finlands Hembygdsförbund
Mångkulturcentra
Källor: Mångkulturcentra
Nettodriftskostnader i kommunerna inom kulturbranschen €/inv.
Källa: Statistikcentralen / regional ekonomisk statistik
Läroinrättningar med utbildning som leder till kulturexamen
Källa: Statistikcentralen / individstatistik, utbildning
Läroinrättningar med kulturutbildning inom fritt bildningsarbete
Källa: Statistikcentralen /individstatistik, utbildning
Sysselsatt arbetskraft inom kultur (TOL2002, från och med 2009 TOL2008))
Källa: Statistikcentralen / sysselsättning
Bokutgivare (arbetsställen) (klass 22110/TOL2002, från och med 2008 58110/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Bokhandlar (arbetsställen) (klass 52472/TOL2002, från och med 2008 47610/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Antikvariat (arbetsställen) (klass 52502/TOL2002, från och med 2008 47792/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Utgivare av dagstidningar (arbetsställen) (klass 22120/TOL2002, från och med 2008 58130/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Utgivare av tidskrifter (arbetsställen) (klass 22130/TOL2002, från och med 2008 58142/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Fonogramutgivare (arbetsställen) (klass 22140/TOL2002, från och med 2008 59200/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Musikaffärer (arbetsställen) (klass 52452/TOL2002, från och med 2008 47630 och 47595/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Konsthandlar (arbetsställen) (klass 52484/TOL2002, från och med 2008 47781/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Antikvitetsaffärer (arbetsställen) (klass 52501/TOL2002, från och med 2008 47791/2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Fotoaffärer (arbetsställen) (klass 52485/TOL2002, från och med 2008 47782/TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret
Arbetsställen i företagen inom kulturbranschen (TOL2002, från och med 2009 TOL2008)
Källa: Statistikcentralen / Företags- och arbetsställeregistret