1. 11yl -- Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp (YKL 2010), kön och år, 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16651 Ändrad senast: 2019-06-12

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 2. 11ym -- Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp (YKL 2010), utbildningsnivå och år, 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21604 Ändrad senast: 2019-06-12

  1. Yrkesgrupp: Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Utbildingsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, 6 Lägre högskolenivå, ..., Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (7)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 3. 11yn -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa työnantajasektorin mukaan, 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20641 Ändrad senast: 2019-06-12

  1. Yrkesgrupp: Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 4. 004 -- Regional tillgång till kultur med Kulturobjekt och -service

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 120261 Ändrad senast: 2018-12-12

  1. Landskap: Hela landet, 01 Nyland, Huvudstadsregionen, Övriga Nyland, ..., 21 Åland (22)
  2. Kulturobjekt och -service: Byggda kulturmiljöer av riksintresse, Objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen samt lagen om skyddande av byggnadsarvet, Statsägda byggnader som skyddats med stöd av byggnadsskyddsförordningen, Fasta fornlämningar, ..., Arbetsställen i företagen inom kulturbranschen (TOL2002, från och med 2009 TOL2008) (47)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 5. 005 -- Allmänna bibliotek i fasta Finland 1999–2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12695 Ändrad senast: 2019-04-17

  1. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2018 (20)
  2. Information: Huvudbibliotek, st, Filialbibliotek, st, Anstaltsbibliotek, st, Bibliotek totalt, st, ..., Totalutlåning per invånare, st/invånare (33)


 6. 006 -- Internetanvändning för kulturändamål (% av 16-89-åringar)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11093 Ändrad senast: 2016-12-09

  1. Har använt internetÄndamål: Har använt internet, Lyssnat på eller laddat ner musik från webben till datorn eller annan apparat, Använt televisionsbolagens webbtvtjänster (t.ex. Yle Areena), Använt beställningsvideotjänster (t.ex. Netflix, Viaplay), ..., Följt sociala nätverkstjänster (13)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  3. Åldersgrupp: Totalt, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75-89 (8)