1. 11yl -- Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp (YKL 2010), kön och år, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17330 Ändrad senast: 2019-11-05

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 2. 11ym -- Sysselsatt arbetskraft inom kulturyrken efter yrkesgrupp (YKL 2010), utbildningsnivå och år, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23187 Ändrad senast: 2019-11-05

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Utbildingsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, 6 Lägre högskolenivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (7)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 3. 11yn -- Työllinen työvoima kulttuuriammateissa työnantajasektorin mukaan, 2010-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21835 Ändrad senast: 2019-11-05

  1. Yrkesgrupp: SSS Totalt, 1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer, 1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer, 2161 Arkitekter inom husbyggande, ..., 7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare (48)
  2. Arbetsgivarsektorn: Totalt, Den privata sektorn, Staten, Kommun, ..., Okänd (7)
  3. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  4. Uppgifter: Sysselsatta inom kulturyrken, (1)


 4. 11zj -- Regional tillgång till kultur, 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 176399 Ändrad senast: 2019-12-20

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK01 Nyland utan huvudstadsregionen (22)
  3. Uppgifter: Byggda kulturmiljöer av riksintresse (antal), Objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen samt lagen om skyddande av byggnadsarvet (antal), Statsägda byggnader som skyddats med stöd av byggnadsskyddsförordningen (antal), Fasta fornlämningar (antal), ..., Arbetsställen i företagen inom kulturbranschen (TOL2002, från och med 2009 TOL2008) (antal) (47)


 5. 11zk -- Allmänna bibliotek i fasta Finland, 1999-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47869 Ändrad senast: 2019-11-29

  1. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2018 (20)
  2. Uppgifter: Huvudbibliotek (antal), Filialbibliotek (antal), Anstaltsbibliotek (antal), Bibliotek totalt (antal), ..., Totalutlåning per invånare (antal /invånare) (33)


 6. 006 -- Internetanvändning för kulturändamål (% av 16-89-åringar)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11093 Ändrad senast: 2016-12-09

  1. Har använt internetÄndamål: Har använt internet, Lyssnat på eller laddat ner musik från webben till datorn eller annan apparat, Använt televisionsbolagens webbtvtjänster (t.ex. Yle Areena), Använt beställningsvideotjänster (t.ex. Netflix, Viaplay), ..., Följt sociala nätverkstjänster (13)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
  3. Åldersgrupp: Totalt, 16-24, 25-34, 35-44, ..., 75-89 (8)