111v -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2019H1
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Halvår Markera minst ett värde

Totalt 49 Valda

Sök

Näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

Variable Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-13
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Ursprunglig indexserie:
indextal
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
indextal
Säsongrensad indexserie:
indextal
Trendserie:
indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Kommande uppdatering
2019-11-26
Skapad datum
2018-03-13
Källa
Omsättning inom handeln, Statistikcentralen
Matris
004_111v_2019m09
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina