111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2019M09*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 297 Valda

Sök

Näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

Variable Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-13
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Ursprunglig indexserie:
indextal
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
indextal
Säsongrensad indexserie:
indextal
Trendserie:
indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Tre månaders glidande årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Kumulativ årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Tre månaders glidande årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, %:
%
Kommande uppdatering
2019-11-26
Skapad datum
2018-03-13
Källa
Omsättning inom handeln, Statistikcentralen
Matris
004_111t_2019m09
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
*Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer: Specialiserad butikshandel med sportartiklar (47641), Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör (47642), Spec butiksh med blommor och andra växter, frön och gödselmedel (47761-47763), Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken (4777) och Övrig detaljhandel (47595, 47630, 47650, 47764, 47781, 47784-5, 47789, 4779, 478, 4791, 47990)
Månad
* preliminär uppgift
Månad
2019M09*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina